מדי שנה מגיעים השוטרים בחגים תורמים מזמנם לפעילות למען מתמודדים במרכז הכשרה לתעסוקה בניהולה של מרינה אורן, בסניף אנוש למען נפגעי נפש בניהולה של מננה מירלשוילי.

...