פעילי קהילה נגישה בבתי הספר

ב-3 בדצמבר מידי שנה מצוין בכל העולם היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לכן כל השבוע הראשון של דצמבר מוקדש לקידום ההבנה כלפי אנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם. שבוע שוויון הזכויות נועד גם להגביר את המודעות לתועלת שבהכללת אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים.

פעילי קהילה נגישה בבתי הספר

במשך כל השבוע שעבר, נכנסו פעילי קהילה נגישה אשדוד לבתי ספר בעיר לעשות פעילות הסברה חווייתית לתלמידים. קהילה נגישה היא תכנית רב-נכותית, המופעלת באשדוד ע"י מחלקת שיקום במנהל לשירותים חברתיים, ומטרתה הסרת מכשולים וחסמים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים בפני אנשים עם מוגבלות. כל הפעילים בתכנית הם אנשים עם סוגים שונים של מוגבלות (מוטורית או חושית), המנסים לשנות עמדות ולנפץ סטיגמות באמצעות הסברות לדור הצעיר.

פעילי קהילה נגישה בבתי הספר

בשבוע שעבר נכנסו הפעילים לשני תיכונים בעיר (מקיף ג' ומקיף ח') ולשני בתי ספר יסודיים (בי"ס הראל ובי"ס קשת) לכיתות ה'-ו' והעבירו לתלמידים הסברות חווייתיות, על מנת לקרב אותם לאנשים עם מוגבלות ולהציף בפניהם את האתגרים איתם הם מתמודדים כאשר הסביבה אינה נגישה. בכל פעם שהפעילים מספרים את סיפורם האישי לתלמידים, מתרחש בכיתות קסם מיוחד ושני הצדדים יוצאים נשכרים ונרגשים.