הקייטרינג של ילדי מפתןהיום התקיים יום עיון והעשרה בנושא מניעת הזנחה והתעללות בקשישים שעובדי מנהל שירותים חברתיים באשדוד ייזמו ואירגנו. יום העיון היה בנוכחות עובדים סוציאליים בתחום הקשישים, בתי אבות, קופות חולים וכל הגורמים המקצועיים שעוסקים בתחום במרחב העירוני. 
לקראת הכנס הוזמן קייטרינג של מגמת קונדיטוריה מבית הספר מפתן, שכלל סוגים של מאפים, סלטים, עוגיות בריאות ועוד. מנהל לשירותים חברתיים שילם את שכר תלמידי מגמת הקונדיטוריה, שעבדו עד השעות המאוחרות בלילה. היוזמה הינה כחלק מהיוזמות התעסוקתיות לנוער בסיכון כדוגמת חופיקס.
זה המקום לציין שזאת אינה הפעם הראשונה, ועיריית אשדוד מקדמת יוזמות חברתיות עם בני הנוער באשדוד במטרה לחזק ולעודד.
הקייטרינג של ילדי מפתן