תלמידי כיתה ז' מקיף יא'

ההתרגשות בקרב הילדים היתה בשיאה וכאשר החלה החלוקה,הילדים לא ידעו את נפשם מרוב התרגשות, הילדים התחלקו לשלוש קבוצות וביקרו בחדרי המיון, חדרי הניתוח, מחלקת יולדות וילדים ומחלקות האישפוז השונות.זוהי ההזדמנות להודות למחנכת, לילך לוי על ערכי המופת שמקנה לילדינו בכל הזדמנות לצד המקצועיות הרבה, אין ספק שפעילות זו תשאר חקוקה בלב הילדים והם כבר מחכים לפעילות הבאה.