בתי חב"ד באשדוד מזמינים אתכם להשתתף בתפילות חג ראש השנה, ולשמוע את תקיעת השופר. תקיעת השופר היא המצוה החשובה ביותר בראש השנה, והיא הפותחת את שערי השמים, להתברך בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

בחלק משכונות העיר מפעילים בתי חב"ד מוקדי תפילה באולמות רחבי ידיים, כדי לאפשר לכלל התושבים לבוא ולהשתתף בתפילות. תפילות ערב ראש השנה יחלו בבתי הכנסת הפתוחים 18:30.

שתהיה לכולנו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה!

רשימת בתי הכנסת הפתוחים בעיר ושעת תקיעה בשופר:

עלון חב"ד