געגועים ובכאב של 7 שנים האזכרה של בני ואחינו ודוד שלנו היקר דוד אלכסנדר חדד ז"ל, בן קורין ויהודה שיח"י
לזכרו של דוד אלכסנדר ז"ל