אחוז הזכאים לבגרות באשדוד

שם המוסד אחוז הזכאים לבגרות

אולפנא - 99.1%

מקיף  ט' 98.2%  

מקיף ה' כללי 94.4%

מקיף ה' 92.1%

מקיף ד' 91.8%

מקיף ג' 91.4%

מקיף ז' 91.1%

מקיף ו' 86.5%

מקיף י' 84.2%

מקיף א'  80.3%

בית יעקב חסידי 0.0%

סמינר בית יעקב החדש 0.0%

בית מלכה 0.0%

קצת סדר בנתונים של העירייה ומשרד החינוך

נתוני משרד החינוך מתבססים של ציוני הבגרות ב-13 מוסדות על יסודיים, כפי שמופיעים בטבלה פה. הממוצע כולל 3 מוסדות מהחינוך החרדי עומד על 69.9%.

לעומת זאת, עיריית אשדוד מדווחת על הזכאים לבגרות במקיפים שנמצאים בפיקוחה ובאחריותה. אם ניקח את נתוני המקיפים בעיר ונעשה רק להם ממוצע, נקבל אחוז זכאים לבגרות שעומד על 91% זכאים לבגרות.