שמואל דוד: "פונה ימינה מגן העיר לכיוון מנחם בגין ורואה שני ילדים מתכופפים לעבר הקולטנים במבט מודאג מאוד. ממשיך עוד מטר, עוצר ויורד מהרכב. אני שואל אותם אם הם צריכים עזרה ובדאגה רבה הם מסבירים שניסו לסייע לגור חתולים שנראה להם תשוש ומתוך הבהלה הוא נפל לפיר הקולטן ונכנס גם לתעלה." 

"הדאגה על פניהם הייתה גדולה" ממשיך דוד לספר, "חייגנו למוקד העירוני ודיווחנו על גור החתולים שנפל. בפרק הזמן שאנו ממתינים להגעת המפקח הווטרינרי החלו הנערים לשרוק לגור החתולים במטרה שייצא מתוך התעלה ויחזור לפיר הקולטן. אכן הוא הגיע. ביקשתי שימשיכו להעסיק אותו, בכדי שלא יחזור לתעלה ובכך יהיה קל יותר להציל אותו".

"מיד עם הגיעו למקום" - הוסיף, "המפקח הווטרינרי דוד בוארון חילץ את גור החתולים, בדק אותו בדיקה ראשונית והעביר אותו לכלבייה העירונית, שם יזכה לטיפול של אוכל ושתיה עד אשר יאומץ. והילדים, פשוט מקסימים! כל הכבוד להם על הדאגה והאכפתיות הגדולה, פשוט מעורר השראה.