צילום:  פבל טולצינסקי

הטקס התקיים בראשות יצחק בלומנטל מנכ"ל חברת נמל אשדוד ומנהלים בכירים נוספים. בלומנטל, נתן סקירה היסטורית ואף סיפר על ההכנות של הנמל לתחרות. הוא הדגיש כי החברה רואה את המשאב האנושי כגורם המהותי ביותר בהצלחתו של כל ארגון.  

העובדים הפורשים שימשו בתפקידים שונים והם: בן דוד אברהם ששימש בתפקיד אתת, חנונה ניסים ששימש בתפקיד בקר, עובד צוות החירום - אמסלם יצחק, פרץ מקסים -מנופאי גשר, רפי גולדשטיין - נתב, אברון רנה - שרטטת בינוי.

"בנמל, כחברה כלכלית המשפיעה ישירות על חיזוק ופיתוח הכלכלה הלאומית, חשיבותו של הגורם האנושי היא מכרעת" אמר בלומנטל בדבריו וברך את העובדים המסורים ששירתו נאמנה את הנמל כל אחת ואחד בתחומו, והעניקו שנים רבות של עשייה יום יומית בשגרה ובחירום. לבסוף איחל להם בריאות איתנה , הצלחה והנאה בהמשך דרכם.