עו"ד יאיר לחן

עוד לחן פעל וסייע לעו"ד ציון אמיר שקיבל תמיכה רחבה באשדוד, דבר שלא סייע לבחירתו לראשות הלשכה ועו"ד אבי חימי הוא זה שנבחר לראשות הלשכה שקיבל תמיכה רחבה מערי המרכז חיפה באר שבע והצפון ועו"ד אמיר מירושלים ותל אביב.