צילום: אורי קריספין

לרגל יום העצמאות מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמה נתונים מעניינים אודות מדינת ישראל, הינה לכם כמה מהם:

ערב יום העצמאות ה71 אוכלוסייתה של ישראל, ששטחה מתפרס על כ-22 אלף קמ"ר וכולל 1,217 יישובים, מונה כ9 מיליון נפשות מתוכן קרוב ל-7 מיליון יהודים, 1.89 מיליון ערבים ו434 אלף אחרים. בקום המדינה מנתה ישראל 806 אלף נפשות בסה"כ.

מיום העצמאות שעבר גדלה האוכלוסייה במדינה ב-177 אלף נפשות, בתקופה זו נולדו 188 אלף תינוקות, הגיעו 31 אלף עולים ונפטרו 47 אלף איש. על פי תחזית האוכלוסייה הארצית לשנים 2065-2015, ביום העצמאות ה100 לישראל צפויה האוכלוסייה להגיע ל-15.2 מיליון נפשות.

מכלל אוכלוסיית היהודים בעולם חיים בישראל סה"כ 45 אחוזים, כאשר 75% מתוכם צברים ילידי הארץ. מאז קום המדינה עלו לישראל 3.2 מיליון עולים, כאשר 43% מתוכם הגיעו לאחר שנת 1990. לפי הנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 88.9% מתושבי ישראל מרוצים מהחיים.

צילום: אורי קריספין

תוחלת החיים במדינה משתנה בין נשים לגברים, כאשר נשים חיות עד גיל 84.6 וגברים עד גיל 80.7 בממוצע. שיעור הילדים שאישה ישראלית צפויה ללדת במהלך חייה עומד על 3.11 (נכון לשנת 2017).

עפ"י הנתונים שמפרסמת הלמ"ס, ההכנסה הכספית הממוצעת בחודש של משק בית בישראל עומדת על 16,518 ₪, בעוד שההוצאה החודשית הממוצעת על קצת יותר מ13 אלף ₪. השכר הממוצע למשרת שכיר: 10,473 ₪.

363 אלף משרות בענפי התעשייה בישראל, כאשר מספר מפעלי התעשייה במדינה עומד על 21 אלף. מספר העסקים הפעילים בישראל עומד על 583 אלף, כמחצית מהם אינם מעסיקים עובדים.

בתחום הספורט, לישראל 179 מדליות בשנה החולפת בענפים אולימפיים, לא אולימפיים ופראלימפיים (נכים).

בתחום התיירות: בשנה החולפת נכנסו לישראל 4.4 מיליון מבקרים למול 8.5 מיליון יציאות ישראלים לחו"ל.

בישראל 19,555 קילומטרים של דרכים סלולות, עליהן מורשים לנהוג 4,358,402. לכמעט 72 אחוזים ממשקי הבית בישראל יש לפחות מכונית אחת בבעלותם, כאשר מספר כלי הרכב בישראל עומד על 3,495,412.

שיהיה חג עצמאות שמח!