אהובה עמרם

החלטת מועצה שהתקבלה בנושא קריאת כיכר בעיר ל״אשת חיל״ ביוזמתה של אהובה עמרם יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה.

ההחלטה התקבלה לפני שנה אך לא יושמה עד כה, בקרוב תצא הודעה על מיקום  בחירת הכיכר.