צילום באדיבות לאומית:

מנהלת הסניף איריס ביחד עם בלום מעניקות את הפרס לזוכה המאושרת