עיריית אשדוד - הרבה מאוד כסף להנחות בארנונה

עדבאשדוד אין הבדל מבחינת רובע המגורים, כולם משלמים מחיר אחיד אולם ישנן אפשרויות מגוונות להנחות.

עד 75 מ"ר בכל הרבעים באשדוד –
תשלום ארנונה לשנה = 36.35 ₪ למ"ר שהם - 3 ₪ לחודש = 225 ₪ למ"ר לחודש ל75 מ"ר.

מ76 מ"ר ומעלה – המחיר מחושב לפי - 54.32 ₪ למ"ר בשנה  שהם -  4.52 ₪ למ"ר בחודש

דוגמה לעלות ארנונה חודשית לדירת 100 מ"ר:
עבור ה 75 מ"ר הראשונים מחשבים לפי 3 שקל בחודש = 225 ₪.

את המ"ר הנוספים ( 25 מ"ר לדוגמה ) מכפילים ב 5.4 מ"ר = 113 ₪
סה"כ = 225 שקל + 113 שקל =  338 ₪ לחודש ל100 מ"ר = 4056 ₪ בשנה

דרגות ההנחות בארנונה למגורים לפי מבחן הכנסה:

על דירות בנות  150 מ"ר

זכאים ל 90% הנחה בארנונה

סה"כ נפשות 

הכנסה חודשית 

7

 עד 9700

8

עד 11000

9

עד 12350

10 +

לפי חישוב של הכנסה של  1346 שקל לכל נפש

זכאים ל 70% הנחה בארנונה

סה"כ נפשות 

הכנסה חודשית 

7

מ 9700 -11000 

8

מ 11000 - 12700

9

מ 12700 - 14200

10 +

לפי חישוב הכנסה של  1550 לכל נפש

זכאים ל 50% הנחה בארנונה

סה"כ נפשות

הכנסה חודשית 

7

 מ 11000- 12500

8

מ12650 -14300

9

מ 14200 - 16000

10 +

לפי חישוב הכנסה של עד 1550 לכל נפש

זכאים ל 30% הנחה בארנונה

סה"כ נפשות 

הכנסה חודשית 

7

מ 12550 - 17000

8

מ 14300 - 19400

9

מ 16000 - 21750

10 +

עד 2560 שקל לכל נפש

זכאים להנחות על דירות של עד 100 מ"ר לפי מבחן הכנסה

זכאים ל 80% הנחה

מספר נפשות

הכנסה חודשית

1

עד 2838

2

עד 4256

3

עד 4938

4

עד 5619

5

עד 6962

6

8304

 

זכאים ל 60% הנחה

מספר נפשות

הכנסה חודשית

1

מ 2800 - 3300

2

מ 4250 - 4900

3

מ4900 - 5700

4

מ 5620 - 6500

5

מ 6900 - 8000

6

מ 8000 - 9550

 

זכאים ל 40% הנחה

מספר נפשות

הכנסה חודשית

1

 מ 3300 - 3700

2

מ 4900 - 5540

3

מ 5700 -6400

4

מ 6500 - 7300

5

מ 8000 - 9000

6

מ9500 - 10800

 

זכאים ל 20% הנחה

מספר נפשות

הכנסה חודשית

1

5000

2

מ 5500- 7500

3

מ 6500 - 8700

4

מ 7300 -9900

5

מ 9000 - 12300

6

מ 10800- 14700

 -

להנחות בארנונה לפי משרד הפנים לחצו כאן

הנחות בארנונה כללי:

משפחה חד הורית - זכאית לקבל 20% הנחה לשטח מגורים עד 100 מ"ר

נכה – אשר דרגת אי כושר השתכרות שלו היא בשיעור של 75% ומעלה – זכאי להנחה של 80% לשטח מגורים עד 100 מ"ר.

נכה - שדרגת הנכות שלו בשיעור 90% ומעלה – הנחה של 40% לשטח של עד 100 מ"ר

זכאים לגמלה (הבטחת הכנסה מינימום ממשרד הדתות, זכאים על פי חוק מזונות,מקבלי גמלת סעוד) זכאים להנחה של 70% לשטח של עד 100 מ"ר.

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected]