עולי אתיופיה. אילוסטרציה: shutterstock

בהצעתו לסדר היום ציין מאיר אברז'ל, מחזיק תיק השכונות הוותיקות, כי כמו שידוע יהודי אתיופיה הגיעו ארצה דרך סודן ובדרכם עברו ייסורים ותלאות עד שהגיעו לארץ המובטחת, רבים מהם נפלו בדרך ונותרו ללא מקום קבורה.

באותה נשימה הוסיף וציין חבר המועצה מטעם תנועת 'אשדודים', את חג הסיגד בו יהודי אתיופיה מחדשים ומזכירים את הברית שנכרתה במעמד הר סיני בין עם ישראל לה', וגם כיום של געגועים ותקווה לשוב לירושלים.

על כן קרא להנצחת הנופלים ולציון חג הסיגד באשדוד באופן ממלכתי ובאותו מעמד הציע להקים וועדת היגוי בשיתוף תושבים בני הקהילה ואנשי מקצוע, שתוביל את אירוע ההנצחה ואירועי חג הסיגד, שיהפכו חלק מהאירועים העירוניים ויקבלו את הכבוד הראוי להם.

בנוסף, ביקש אברז'ל בהצעתו, כי האחריות על הפקת האירועים החשובים תוטל על מחלקת האירועים העירונית, שלה היכולות הנחוצות לכך.