עיריית אשדוד


יובלים- תאגיד המים

יובלים- תאגיד המים


חברה לתיירות- חופית

חברה לתיירות- חופית


החברה העירונית למתנ"סים

החברה העירונית למתנ"סים


יחידה לפניות הציבור

יחידה לפניות הציבור


משרד מבקר העירייה

משרד מבקר העירייה


מחלקת יחסי ציבור

מחלקת יחסי ציבור