עיריית אשדוד


חברה לתיירות- חופית

חברה לתיירות- חופית


מחלקת יחסי ציבור

מחלקת יחסי ציבור


יובלים- תאגיד המים

יובלים- תאגיד המים


החברה העירונית למתנ"סים

החברה העירונית למתנ"סים


יחידה לפניות הציבור

יחידה לפניות הציבור


משרד מבקר העירייה

משרד מבקר העירייה